Τι θα πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να βρω το κορδόνι;

Αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείς. Τα ταμπόν o.b.® ανταποκρίνονται στις ύψιστες προδιαγραφές και παρασκευάζονται έτσι ώστε το κορδόνι να είναι σταθερά προσαρτημένο στο ταμπόν. Παρακολουθούμε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας των ταμπόν, για τη διασφάλιση της ύψιστης ποιότητας. Οι ελεγκτικές μας διαδικασίες περιλαμβάνουν τυχαίες δοκιμές της αντοχής εφελκυσμού του κορδονιού.

Εάν δεν μπορείς να βρεις το κορδόνι, περίμενε μέχρι να υγρανθεί πλήρως το ταμπόν. Ανακάθισε στην τουαλέτα και σπρώξε σαν όπως όταν νιώθεις κινητικότητα στο έντερο. Θα πρέπει στη συνέχεια να είναι εύκολη η αφαίρεσηη του ταμπόν με δύο δάχτυλα. Εάν πραγματικά δεν μπορείς να αφαιρέσεις το ταμπόν, συμβουλέψου αμέσως το γυναικολόγο σου ή κάποιον άλλο επαγγελματία υγείας.