Μπορεί το ταμπόν o.b.® να σπάσει ή να διαλυθεί;

Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, το ταμπόν o.b.® θα διατηρήσει το σχήμα του, θα διασταλεί καθώς απορροφάει το υγρό, αλλά δεν θα καταστραφεί ή διαλυθεί. Είναι φτιαγμένο από πολύ απορροφητικές ίνες. Αυτές είναι τυλιγμένες και πεπιεσμένες έτσι ώστε να δημιουργούν ένα σφιχτό σύμπλεγμα ινών.

Το ταμπόν δεν διαλύεται σε συνθήκες υγρασίας: το πεπιεσμένο σύνολο ινών διατηρείται ακέραιο καθώς απορροφάει υγρό. Ένα λεπτό κάλυμμα περιβάλλει τα ταμπόν o.b.® και εμποδίζει το διαχωρισμό των ινών βαμβακιού. Το κάλυμμα αυτό είναι επίσης πολύ απαλό και επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση του ταμπόν!